Szűts M. Csilla kerámikus vagyok Szolnokon.
Kerámiáimra, illetve alkotásaimra a sokszínűség jellemző, tekintve, hogy főleg egyedi megrendeléseket, névre szóló, üdvözlő, egyedi kerámiákat készítek.
Ezek közül pár darabot itt is bemutatok.

"Fél évszázaddal ezelőtt Godley, egy oxfordi tudós így gúnyolódott munkatársain, akik éppen akkor kezdték helyesen értékelni a régészeti bizonyítékokat az ókorkutatásban:
"Nem vers ez, nem is próza,
mindössze cserepek,
s mindegyik kimutatja:
milyenek voltak az emberek."Nem is lehet túlbecsülni a kerámia jelentőségét a régészetben.
"Az emberi kultúra a fazekassággal kezdődik."
Godley gondolataival teljes mértékben egyet értek, szívemből szól.
Mindig is arra törekedtem, hogy e kor igényeinek tegyek eleget, a ma élő nép művészetét szolgáljam, belefűzve természetesen a saját elképzeléseimet, meglátásaimat.
A művészet iránti fokozott érdeklődésem a gimnáziumi évek elején kezdődött.
Abban az időben jártam rajzolni Gácsi Mihályhoz és Bokros Lászlóhoz – Kun Éva, Berényi András, Jószay Zsolt, … társaságában – azzal a céllal, hogy tanulmányaimat az Iparművészeti Főiskolán folytatom. Ez sajnos rajtam kívül álló okok miatt nem valósulhatott meg.

Ezért érettségi után több éven át a Szolnoki Számítóközpontban dolgoztam és mellette kitanultam ezt a szakmát. Ezt a tevékenységet azonban mégsem tudtam igazán megszeretni.
Így aztán GYES után 1983-ban elhatároztam, hogy nem megyek vissza a számítástechnikába, hanem eredeti elképzelésemhez hasonló tevékenységgel próbálkozom.
A lehetőségeim és körülményeim a kerámia irányába orientáltak. A törökszentmiklósi Fadgyas Lajos fazekas mestertől megtanultam a korongozást és a fazekasság alapjait. Tőle legfőképp a paraszti kultúra formavilágát és díszítéseit sajátítottam el, különös tekintettel a közeli mezőtúri fazekas központ sajátosságaira.
Ezt követően autodidakta módon képeztem magam.
A kerámia és az agyag iránt érzett óriási tisztelet és kíváncsiság, amiért is kijártam minden iskolát amit ezzel kapcsolatban felnőtt korban el lehetett végezni:
  • kerámia-készítő
  • fazekas
  • fazekas szakma oktatója
  • cserépkályha- és kandallóépítő
  • okleveles műtárgybecsüs
  • okleveles festménybecsüs
Valamint 2010-ben végeztem a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem művészettörténet szakán.
Gyakorlati ismereteimet pedig Csupor István fazekas néprajzkutató által vezetett évenként meghirdetett fazekas mesterkurzusokban bővítem.
Emellett nyaranta kerámia alkotó táborokban is részt vettem, ahol az alkotások mellett szakma rejtelmeiben búvárkodtunk, kísérletezgettünk.
Főleg a 90-es években számtalan kiállításon vettem részt, főleg egyénileg: nagyobb vállalatoknál, a Megye- és Városházán, valamint a szolnoki és több környékbeli művelődési házban ( pl: Rákócziújfaluban, ahová emellett elkészítettem eddigi legnagyobb alkotásomat, egy 2,5 m átmérőjű fali domborművet, "Varsányi táncospár" címmel ).
Ezek bizonyítására éveken keresztül tanítottam kerámiát a Mezőtúri 626.sz. Szakmunkásképzőben, majd a későbbiekben ugyanitt vizsgáztattam a tanulókat.
2009 őszétől a Szolnoki Magiszter Alapítványi Művészeti Közép-és Szakiskolában tanítom a kerámiára fogékony és abban kiteljesedni vágyó fiatalokat, 2011-től pedig a magyarság népművészetének csodálatos világát oktatom az iskolában a művészetek iránt fogékony tanulóknak.
Nagy gondot fordítok arra is, hogy a népművészet és a népi kismesterségek valamint az agyag ismerete minél több gyerekhez és felnőtthöz eljusson.
Ennek érdekében hat éve szervezek hagyományőrző művészeti nyári alkotótáborokat gyerekeknek –érdeklődő szülőkkel is-, ahol szintén arra törekszem, hogy a kicsik az egyre fokozódó igényeik és képességeikben nyilatkozó lehetőségek között ne érezzék a még most bontakozó önállóságuk korlátait. Lehetőségeink szerint ismertetjük meg őket a körülöttük levő világ anyagaival, annak tulajdonságaival, hiszen a számunkra természetes "szilárdság, lágyság, alakíthatóság" e nélkül csak üres fogalmak lennének.
Tájegységünk formavilágát, ízléskultúráját továbbadva alapozzuk meg az új generáció mesterek felé tanúsított megbecsülését is.
Jelenleg is minden szabadidőmet arra fordítom, hogy bővítsem elméleti és gyakorlati ismereteimet annak érdekében, hogy megrendeléseimnek és tanításaimnak minél magasabb szinten tudjak megfelelni.
Az agyagot úgy tekintem, mint médium; ezért fogott meg Godley versikéje is.
Egyedi dolgokat készítek, újakat, szinte minden megrendelés egy-egy kihívás.
De a kudarcot sem veszem rossz néven, sok esetben ez visz előre.
Az alkotás viszont éltet, és úgy gondolom, hogy az újabb és újabb dolgok megoldása visz előre engem, és ezáltal magát a kerámia mívességet is.
Alkotásaim egy részét mutatom meg itt, a többi alkotóházamban látható.

© 2023 Szűts M. Csilla
Minden jog fenntartva
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!